Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Ole Petter har jobbet som instruktør i elsikkerhet siden 1989. Han utvikler og gjennomfører forskriftskurs (FSE, DI, LFS, AUS, Sikkerhet før klartring, mm), Ex-kurs, bedriftstilpassede elsikkerhetskurs (Instruert personell, Elbil/Elbuss mm), spesialkurs og kvalitetsikring av opplæring fra våre underleverandører. Han er vår kontaktperson mot fagmyndighetene. Det er Ole Petter som holder sikkerhetskurset for offshore oppdatert, slik at vi kan holde kursene våre ute på plattformene. I tillegg sitter han i normkomiteen NEK/NK31 Elektrisk utstyr for eksplosjonsfarlige områder og NEK/NK 128 EN 50110. Han er også medlem av Ex programkomiteen i NFEA,  Telemark Vestfol Faglige Forum og NEMKOs fagkomité for personellsertifisering.

Telefon:    +47 913 ­16 ­004
E-post: ole.petter.sorensen@trainor.no
dev