Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

tverrsnitt fordelingsskap

tverrsnitt fordelingsskap

Fredrik
Fredrik

Hei

Ser på tavle som blir bygget ombord nå og reagerer på at jeg syns det er brukt lite tverrsnitt på kabel. Leverandør påstår det er innenfor.

Det kommer 3x50mm2 kabel inn på 100A bryter. Fra den går det ut 3x16mm2 som igjen forgrenes til flere stiger der de går ned til 6mm2.

Disse stigene blir altså forsynt med 3x6mm2, som går via jordfeilvern på 40A og forsyner 4x16A kurser.

Re: tverrsnitt fordelingsskap

Tavlenormen inneholder ingen klare krav for dimensjonering av ledere, og det er opp til den som bygger å velge med bakgrunn i mekaniske belastninger og strømføringsevne. Dette er nok årsaken til de store variasjonene i tavlene deres. Strømføringsevne bestemmes av isolasjonstype, omgivelsestemperatur og forlegning.

Tavleforeningen v/Hans-Petter Nybakk er rett sted å henvende seg vedrørende spørsmål om tavlenormen.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lav- og høyspenning (E-læring)

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag.

Les mer

Lysbuefarer - en innføring (E-læring)

Vet du hvordan du forebygger lysbuer, eller hvordan du begrenser skadene hvis uhellet rammer?

Les mer

Høyspenningskurs – Tilleggskompetanse (059 Norsk Olje og Gass) (Klasserom)

Tilleggskompetansen er i henhold 059 Norsk Olje og Gass.

Les mer

NEK 410 og FME (Klasserom)

Bli kjent med FME og bli i stand til å bruke normen NEK 410 i ditt daglige arbeid med hensyn til prosjektering, installasjon og vedlikehold av elektriske skipsinstallasjoner.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer
dev