Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Lader til framdriftsbatteri i mindre fritidsfartøy som har en jordfeilstrøm puls på 20mA

Lader til framdriftsbatteri i mindre fritidsfartøy som har en jordfeilstrøm puls på 20mA

Sander
Sander

Hei

Kjøpt meg en Victron Multiplus II for noen uker siden som jeg hadde tengt å bruke til ladere/inverter til båten. Når jeg fikk den og skulle koble alt opp i garasjen for å teste så tok den jordfeilbryteren. Har snakket med levrandøren av produktet og sende den i retur. Da de testet den oppe hos seg, så det ut som at alt virket som det skulle. 

leverandøren målte en puls på jordingen på 20mA noe som ikke var nok til å trippe JFB hos de, men nok til å ta den hos meg. Jeg har en 30mA felles JFB på hele anlegget og TN-C-S anlegg. 

Men lurte på om det kunne være noe feil på anlegget hos meg siden den ser ut til å virke hos de?

Siden det er en inverter del i enheten lager den et nytt TN-S anlege med hjelp av et "grounding relay" noe som skal koble ut når "landstrøm" 230V kobles til. 

Re: Lader til framdriftsbatteri i mindre fritid...

I NEK 400:2018 er det avsnitt 722.413.2.1 som beskriver adskilt kurs forsynt fra skilletransformator.
Elektrisk adskillelse er et alternativt beskyttelsestiltak, som beskyttelse mot elektrisk sjokk. Benyttes det en skilletransformator så gjelder ikke krav til automatisk utkobling (jordfeilvern type B eller tilsvarende).

Avsnitt 722.411.3.3 i NEK 400:2018 beskriver følgende:

Hvert AC tilkoblingspunkt skal være individuelt beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern med
merkeutløsestrøm ≤ 30 mA.

MERKNAD - Dette kravet innebærer at det strømstyrte jordfeilvernet ikke benyttes til å beskytte andre
tilkoblingspunkter eller forbrukerutstyr.

Dette forutsetter imidlertid strømstyrt jordfeilvern Type B eller tilsvarende iht. avsnitt 722.531.2.3.101. Dessuten skal ethvert tilkoblingspunkt være beskyttet mot overspenninger iht. avsnitt 722.443.3.1.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lav- og høyspenning (E-læring)

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag.

Les mer

Lysbuefarer - en innføring (E-læring)

Vet du hvordan du forebygger lysbuer, eller hvordan du begrenser skadene hvis uhellet rammer?

Les mer

Høyspenningskurs – Tilleggskompetanse (059 Norsk Olje og Gass) (Klasserom)

Tilleggskompetansen er i henhold 059 Norsk Olje og Gass.

Les mer

NEK 410 og FME (Klasserom)

Bli kjent med FME og bli i stand til å bruke normen NEK 410 i ditt daglige arbeid med hensyn til prosjektering, installasjon og vedlikehold av elektriske skipsinstallasjoner.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer
dev