Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Krav til jordfeilvarsling ombord i skip.

Krav til jordfeilvarsling ombord i skip.

Sigvart
Sigvart

Er det noe krav til hvilken type jordfeilvarsling som blir brukt om bord i skip? Var om bord i en båt for å utbedre noen avvik etter en DSB kontroll.

Kommentar fra DSB: 

"Det må kontrolleres hvilket system jordfeilvarslingen om bord benytter. Er sumstrømprinsippet benyttet, så vil ikke dette fungere om bord i skip. I så tilfelle må en bytte jordfeilovervåkingen"

Er montert en jordfeilovervåking av type RH99M el.nr:1609910. Denne jordfeilvakten benytter seg av en sumstrømtrafo.

Sliter med å forstå hvorfor en ikke kan benytte seg av sumstrømtrafo om bord, da det er 230V IT nett om bord. Mener også å ha vært borti at sumstrømprinsippet er brukt i andre skip jeg har vært om bord i.

Re: Krav til jordfeilvarsling ombord i skip.

Ole Michael Holth
Ole Michael Holth

Hei Sigvart. 

Det er ikke helt riktig at sumstrømsprinsippet ikke vill fungere ombord i skip, da det ikke lenger er bare er IT nett, men også TN-nett.

I hovedsak vill ikke sumstrømsprinsippet fungere ombord der det er bare IT nett, og er ikke å anbefale. Skulle du ha noen flere spørsmål angående dette så ville jeg tatt kontakt med Elteco, de har veldig god kunnskap om dette.

Re: Krav til jordfeilvarsling ombord i skip.

Stian
Stian

Jeg er uenig. Sumstrømsprinsippet fungerer fint i IT anlegg. Det er levert tusenvis av tavler med dette som prinsipp. Jordfeilstrømmen som oppstår er et resultat av de kapasitive strømmer mot jord. 

Re: Krav til jordfeilvarsling ombord i skip.

Kontakt en leverandør f.eks https://www.elteco.no/jordfeilvarslere

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lav- og høyspenning (E-læring)

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag.

Les mer

Lysbuefarer - en innføring (E-læring)

Vet du hvordan du forebygger lysbuer, eller hvordan du begrenser skadene hvis uhellet rammer?

Les mer

Høyspenningskurs – Tilleggskompetanse (059 Norsk Olje og Gass) (Klasserom)

Tilleggskompetansen er i henhold 059 Norsk Olje og Gass.

Les mer

NEK 410 og FME (Klasserom)

Bli kjent med FME og bli i stand til å bruke normen NEK 410 i ditt daglige arbeid med hensyn til prosjektering, installasjon og vedlikehold av elektriske skipsinstallasjoner.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer
dev