Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

IT fordeling system.

IT fordeling system.

Geir Knutsen
Geir Knutsen

Hei!

Er dt tillatt med IT fordeling system der nullpunktet er fremført, men ikke jordet  på fartøy.

Eventuellt at nullpunktet er jordet via impedans/motstand/disnauter med fremfør nullpunkt. Dette blir vel omtrent slik det gamle 110V systemet som bel brukt noen steder i norge (Stavanger)

Re: IT fordeling system.

Om jeg forstår deg rett er ikke nullpunktet koblet til. Men at det er et nullpunkt på trafoen. Det vil si at trafoen er isolert (IT) og det er rett. 

Det er ikke vanlig å bruke Disneuter på skip (Dette er brukt på landanlegg med hensyn på lynoverspenninger).

https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/Disneuter

https://www.el-tjeneste.no/downlo...4767/Brosjyre%20Nullpunktsikring.pdf

Om du jorder via en motstand her du et motstandsjordet nett (LRG/HRG) for å dempe jordslutningstrømmene se Norsok E-001 eller FEA-M § 1301 Valg av fordelingssystemer og spenninger.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lav- og høyspenning (E-læring)

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag.

Les mer

Lysbuefarer - en innføring (E-læring)

Vet du hvordan du forebygger lysbuer, eller hvordan du begrenser skadene hvis uhellet rammer?

Les mer

Høyspenningskurs – Tilleggskompetanse (059 Norsk Olje og Gass) (Klasserom)

Tilleggskompetansen er i henhold 059 Norsk Olje og Gass.

Les mer

NEK 410 og FME (Klasserom)

Bli kjent med FME og bli i stand til å bruke normen NEK 410 i ditt daglige arbeid med hensyn til prosjektering, installasjon og vedlikehold av elektriske skipsinstallasjoner.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer
dev