Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Vibrerende lys

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

Vibrerende lys

Torgeir
Torgeir

Har en grisebonde som sliter med lys som vibrerer smått. Han har metall halogen ute og lampetter inne som vibrerer.
Er mest synlig når det er mørkt.

Spenning, forbruk og frekvens er målt. 12/12
3x235V/50Hz
110A
Anlegget er i grenseland overbelastet.

Usikker på hvordan dette skal løses, noen som vet hvordan?

Re: Vibrerende lys

Rune Øverland
Forumleder

Hei,

Jeg anbefaler deg å ta kontakt med lampeleverandøren, og spørre om råd der. Kanskje de har vært borte i et lignende tilfelle før . . . .

Jeg har ingen kunnskap om anlegget, så her er min noe unøyaktige gjetning:

Hvis det er dimmere i kretsen, kan disse forårsake vibrasjoene. Når dimmeren slår på og av spenningen, vil dette varme og kjøle filamentet. Dette kan resultere i vibrasjon (og humming/buzzing lyd). Fenomenet forsterkes når dimmeren arbeider nær opptil maksimal kapasitet. Dette forårsaker at ledningene også varmes opp og, og kan avgi "humming".

En elektrisk strøm i kretsen skaper også et elektromagnetisk felt rundt de strømførende delene. Fins det metalliske gjenstander i nærheten, som reagere på magnetfelt, kan dette elektromagnetiske feltet sette ting i bevegelse (skape "hummnig").

Løsningen kan være å montere en dimmer med høyere Watt-rating, eller tyngre pærer som ikke kommer i resonans (vibrasjon).

Re: Vibrerende lys

asdf
asdf

Høres ut som om det hadde vært en ide å måle Crest factor.

Crest factor sier noe om forholdet mellom middel og topp-verdi på sinuskurven.

(på 230v/400v vil denne ligge på 1,4 på et friskt anlegg.)

Dersom avvik anbefales videre målinger og vurdering av tilkoblet utstyr eller evt. kondensatorbatteri. Nettanalysator brukes da for å identifisere overharmoniske eller annet støy på nettet.

Enkelte multimeter kan måle Crest factor (f.eks. Fluke 287)

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Digital sikkerhet (E-læring)

I vår digitale hverdag er det viktig at alle har bevisst bruk av internett, pc og mobiltelefon. Lær om hvordan du sikrer deg mot svindel og tap av sensitiv informasjon.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

EKOM - Fiberoptiske installasjoner (Klasserom)

Kurs for personell som jobber med fiberoptiske installasjoner omfattet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) autorisasjonsforskrift.

Les mer

EKOM - Kablingssystemer og bredbåndsnett (Klasserom)

Kurs for personell som jobber med elektroniske kommunikasjonsnett omfattet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) autorisasjonsforskrift.

Les mer

EMC grunnleggende (Klasserom)

Grunnleggende kurs om støykilder, jording og regelverk for elektrikere, automatikere, prosjekt- og driftssingeniører.

Les mer

Jording offshore (Klasserom)

Jording av elektriske installasjoner offshore.

Les mer
dev