Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Ukjent støykilde

Dette er en gammel forumtråd. Innholdet kan være utdatert.

Ukjent støykilde

Espen Aadal
Espen Aadal

Hei!

Har målt uregelmessigheter i nettet hvor det forekommer langtidsflimmer (>2 timer) på faste tider av døgnet, ca. 3-4 ganger pr. døgn. Har forgjeves forsøkt å spore opp kilden til denne støyen. Abonnenter plages med blinking i lysene, hyppig lyspæreskift, samt ødelagt elektronisk utstyr.

Langtidsflimmer er for øvrig det eneste målingene gir utslag på. Har målt med MEDCAL/NT og MEDCAL/N-instrumenter, med identisk resultat.

Har undersøkt gårdsbruk i området, nærmeste nabo til gårdsbruket er den som plages mest, og den som sammen med gårdbrukeren selv har mest utslag på støymålingene. Problemet er at maskinene på gården er direktestartet, og er helt frakoblet nettet når de ikke er i bruk. De brukes kun i 10-15 min. av gangen, men forbruksmønsteret matcher perfekt med flimmerperiodene (starter samtidig).
Hva kan langtidsflimmeret skyldes? Er det noen vanlige kilder til denne typen flimmer? Hva kan gjøres for å utbedre slikt?
På forhånd takk for svar!

Re: Ukjent støykilde

Rune Øverland
Forumleder

Hei Espen,

Tusen takk for spørsmålet. Utgangspunktet er vanskelig. 

Det antas at kilden til problemet ligger rimelig lokalt, men hvor ...? Flimmer betyr gjentatte spenningsvariasjoner i nettet. Det kan skje på grunn av store apparater som kobler inn eller ut på el-nettet. Flimmer kan spre seg langs store områder hvis nettverket er for svak.

Ulike laster som kobles til el-nettet fører til harmoniske strømmer og spenninger. Harmoniske forvrenging er støy som skaper problemer i elektriske anlegg når det går over et bestemt nivå. Støyen i el-nettet kan føre til en del skade i elektriske apparater og at lys flimrer. Ladning av el-biler og generering av strøm fra solpaneler kan gi flimmer på el-nettet.

 

1. Fra Transformatorstasjon og til de ulike transformatorer?

Det bør undersøkes og konstateres om nettsystemet har tilstrekkelig leveringskapasitet til å håndtere de aktuelle belastningene hos kundene. Noen må uttale seg om leveringskapasiteten. Ved bruk av flere serie med måleinstrumenter på ulike steder på samme tid er det muligheter for å spore den underliggende årsaken til forstyrrelsen. Testene må vare såpass lenge at personalet kan knytte den bestemte hendelsen som forårsaket problemet.

Nett-flimmer

 

2. Fra transformator og til kunde (privat/industriell næringsvirksomhet etc)

Kundene forventer at distribusjonsnettet leverer spenning fra de lokale transformatorer med en kvalitet som at forbruksapparater/maskiner kan foregå uten problemer.  Når kundene opplever problemer med spenningskvaliteten, går d ofte ut i fra at det er noe galt med spenningsnettet.

Kan det konstateres eller utelukkes om transformator er problemet?

 

3. Fra inntaksboks (tilknytningspunkt) til inne i anlegget/gårdsbruket/boligen

Netteieren eller kunden må bruke verktøy for å kontrollere spenningskvaliteten ved sin inntaksboks.  Hvis det kan utelukkes at det lokale spenningsnettet er problemet, testes spenningskvalitetn inne i anlegget og ved belastninger (motorer etc).

 

4. Flimmerintensitet

Nettselskap skal til enhver tid registrere lang- og korttidsintensitet av flimmer ved ett eller flere målepunkt i egne høyspenningsanlegg.

Nettselskap skal sørge for at flimmerintensitet ikke overstiger verdier i tilknytningspunkt. Flimmerintensitet som skyldes jord- eller kortslutninger i nettet, innkobling av transformatorer eller gjeninnkobling etter feil er unntatt lovverket.

 

Her er (ekstern) link til mer informasjon om nettflimmer (Power Quality; Flicker):

http://copperalliance.org.uk/uploads/2018/03/514-flicker.pdf

http://copperalliance.org.uk/uploads/2018/03/523-flicker-measurement.pdf

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Digital sikkerhet (E-læring)

I vår digitale hverdag er det viktig at alle har bevisst bruk av internett, pc og mobiltelefon. Lær om hvordan du sikrer deg mot svindel og tap av sensitiv informasjon.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

EKOM - Fiberoptiske installasjoner (Klasserom)

Kurs for personell som jobber med fiberoptiske installasjoner omfattet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) autorisasjonsforskrift.

Les mer

EKOM - Kablingssystemer og bredbåndsnett (Klasserom)

Kurs for personell som jobber med elektroniske kommunikasjonsnett omfattet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) autorisasjonsforskrift.

Les mer

EMC grunnleggende (Klasserom)

Grunnleggende kurs om støykilder, jording og regelverk for elektrikere, automatikere, prosjekt- og driftssingeniører.

Les mer

Jording offshore (Klasserom)

Jording av elektriske installasjoner offshore.

Les mer
dev