Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Støyfilter

Støyfilter

Harald Manfred Bode
Harald Manfred Bode

Skal ekspandere et sette verktøy i oljebrønn. operasjonen blir styrt ved kommunikasjon mellom pc og verktøyet. Det er mye støy på nettet. Når vi bruker UPS kurs er alt ok, men man har ikke UPSer over alt. Trenger derfor et støyfilter. Vi bruker 230V verktøy med kommunikasjon trekker max 600W. Har Dere et forslag til å løse utfordringen? En enhet som kan kobles mellom setteverktøy og nettet?  Kanskje kan en støy kondensator løse utfordringen? hvordan beregner jeg den? har ikke fått oversikt av de overharmoniske enda, muligens jeg ikke får det heller.

Alle gode forslag mottas med takk.

Mvh.

Harald Bode

Re: Støyfilter

Rune Øverland
Forumleder

Hei Harald,

Tusen takk for spørsmålet, og din omtanke og nysgjerrighet for ditt elektriske anlegg.

 

1. Støyfilter på kraftforsyningen

Det kan tyde på at installasjonens egen kraftforsyning til PCen har spenningsverdier eller spenningsform som er utenfor de spesifikasjoner som PCen krever for sikker funksjonalitet. 

 

2. Forslag til løsning

Ta kontakt med en leverandør av nettfiltre. Her er et eksempel:

https://www.oem.no/produkter/tavl...t-informasjon-om-nettfilter-_-104473

En av basiskomponentene i nettfilter er kondensator. Når (støy-)frekvensen blir høy nok, blir kondensatoren tilstrekkelig lavohmig, og leder støyen til jord.  

PS: Dersom man har jordfeilfeil i kretsen, kan det være at denne løser ut. Dette muligens grunnet for kraftige støyfrekvenser på nettet.

Re: Støyfilter

Harald Bode.
Harald Bode.

Takker og bukker. Araberne går i gang med bonding. Vedkommende som skal gjøre jobben tar med støyfilter, så venter vi på resultatet.

takk igjen.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Digital sikkerhet (E-læring)

I vår digitale hverdag er det viktig at alle har bevisst bruk av internett, pc og mobiltelefon. Lær om hvordan du sikrer deg mot svindel og tap av sensitiv informasjon.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

EKOM - Fiberoptiske installasjoner (Klasserom)

Kurs for personell som jobber med fiberoptiske installasjoner omfattet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) autorisasjonsforskrift.

Les mer

EKOM - Kablingssystemer og bredbåndsnett (Klasserom)

Kurs for personell som jobber med elektroniske kommunikasjonsnett omfattet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) autorisasjonsforskrift.

Les mer

EMC grunnleggende (Klasserom)

Grunnleggende kurs om støykilder, jording og regelverk for elektrikere, automatikere, prosjekt- og driftssingeniører.

Les mer

Jording offshore (Klasserom)

Jording av elektriske installasjoner offshore.

Les mer
dev