Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Støy i PA anlegg

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

Støy i PA anlegg

HA
HA

Har eit forsamlingslokale som slit med støy på PA-anlegget.
SUB/ forsterkar er kopla til eigen kurs på galleri, medan miksepult er på ein annan kurs nede i lokalet.

Er ikkje noko spesielt i lokalet utøve belysning. 
Nokon som har ide på kva som kan utløys støyen? 

Re: Støy i PA anlegg

Rune Øverland
Forumleder

i HA,

Tusen takk for spørsmålet. 

Dette med PA-anlegg er neppe min sterkeste side innen EMC. Her er min antagelser på mulige årsaker til støyen.

Du har ikke nevnt noe om "signaturen" på støyen, så derfor må jeg svare deg "bredt".

1) 50 Hz brum

Dersom vi antar at støyen har en frekvens rundt 50 Hz (strømnettets grunnfrekvens), kaller vi dette for "nettbrum". Støyen distribueres via kabler. Nettspenningen i forsamlingslokalet er 50 Hz, og det kan være støy i dette ledningsnett som "smitter" over til PA-anlegget.

50 Hz nettbrum kan være et resultat av dårlig/utilstrekkelig støyskjerming mellom strømnettet og kabler i PA-anlegget. En annen grunn kan være at nettkabler og PA-kabler ligger for nære hverandre, slik at det magnetiske (50 Hz) feltet som omgir strømnettkablen, "smitter" over og inn i PA-kabler.

Vi snakker her om en induktive støykobling. 

Dersom kablene ligger for nære hverandre kan vi også ha en kapasitiv overføring av støy ved at det oppstår spenningsforskjeller mellom spenningen i nettkabel og spenningen i PA-kabel.

2) 100 Hz brum

Det kan være overharmoniske støykomponenter (2 * grunnfrekvens) på rundt 100 Hz i PA-anlegget. Denne typen støy kan komme inn i anlegget via PA-kablene, og dette til tross for riktig kabelskjerming og forlegningavstander.

Fokuset er jordingssystemet for det elektriske anlegget. Visse typer elektriske anlegg bygger på og trenger en fast, stabil spenningsreferanse, det vil si stabil jord (nullpunktreferanse).

jord loop-antenner

En uønsket jordsløyfe i underholdningsutstyr oppstår vanligvis når en eller flere deler av utstyret er koblet til vekselstrømstrømmen på forskjellige steder, og deretter koblet sammen med elektriske signalkabler- som RCA, HDMI, kompositt, komponent etc. - hvis kabelskjerm er koblet til jord. På denne måten skapes en jordsløyfe. En jordsløyfe skaper en loop-antenne som bare elsker å suge til seg i ulike typer støy via elektromagnetisk induksjon.

3) Hva gjør vi ...?

a) Skru volumet på PA-anlegget opp og ned. Stiger/synker høytalerbrummet i takt med at du endrer volumet?

b) Prøv ulike innganger på PA-anlegget for å sjekke om brummet forsvinner. Er brummet tilknyttet én spesiell inngang, eller gjelder det alle innganger?

c) Koble i fra alle innganger.

Fjern kablene som forbinder mottakeren, forsterkeren eller enheter som driver høyttalerne. Bare høyttalerkabler, høyttalere og stikkontakt som forsyner enheten, skal nå kobles til.

Går brummet bort?

Hvis svaret på a) og b) er 'Ja, brummet ble borte', så er det sannsynlig at støykilden er CD-spiller, videomaskin etc. 

Hvis svaret på a) og b) var 'Nei, brummet er det fremdeles', så er det sannsynlig at støykilden er via jordingssystemet. Uønskede jordingssløyfer kan være tilfellet. Du kan bryte slike uønskede jordsløyfer ved å kjøpe/installere filter. (Ground-Loop Isolator)

jord loop-isolator

4) Youtube

  • How to get rid of Noise in speakers from ground loops and poor quality power supplies

https://www.youtube.com/watch?v=J8op6HpvweM

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Digital sikkerhet (E-læring)

I vår digitale hverdag er det viktig at alle har bevisst bruk av internett, pc og mobiltelefon. Lær om hvordan du sikrer deg mot svindel og tap av sensitiv informasjon.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

EKOM - Fiberoptiske installasjoner (Klasserom)

Kurs for personell som jobber med fiberoptiske installasjoner omfattet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) autorisasjonsforskrift.

Les mer

EKOM - Kablingssystemer og bredbåndsnett (Klasserom)

Kurs for personell som jobber med elektroniske kommunikasjonsnett omfattet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) autorisasjonsforskrift.

Les mer

EMC grunnleggende (Klasserom)

Grunnleggende kurs om støykilder, jording og regelverk for elektrikere, automatikere, prosjekt- og driftssingeniører.

Les mer

Jording offshore (Klasserom)

Jording av elektriske installasjoner offshore.

Les mer
dev