Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Måling av strøm

Måling av strøm

ElektrikereN
ElektrikereN

Strømmen jeg måler med et tang ampermeter, er den strømmen kun aktiv? Eller er den tilsynelatende satt sammen av P og Q? Med andre ord, om jeg kobler 10 stk store kondensatorbatteri til en sikring uten noen annen last vil tangampeemeteret vise 0 A eller en veldig høy strøm? 

Re: Måling av strøm

Rune Øverland
Forumleder

Hei ElektrikereN,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

Påstand: 'Strøm er strøm'.

Og, det kan være at spenningen er faseforskjøvet i forhold til strømmen. Vi kan derfor ha aktiv og reaktiv effekt basert på faseforskyvningen. Gjennom årene er det blitt utviklet ulike varianter av tang-ampere-meter ("Clamp-On Meter"). Noen av disse kan måle aktiv og reaktiv effekt. Men, jeg vil ikke påstå at det direkte er i stand til å måle aktiv/reaktiv strøm, men kanskje indirekte når vi kjenner vinkelen mellom spenning og strøm.

Her er et eksempel på et tang-ampere-meter:

https://www.metrel.si/assets/Metr...easuring_power_with_clamp_meters.pdf

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Digital sikkerhet (E-læring)

I vår digitale hverdag er det viktig at alle har bevisst bruk av internett, pc og mobiltelefon. Lær om hvordan du sikrer deg mot svindel og tap av sensitiv informasjon.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

EKOM - Fiberoptiske installasjoner (Klasserom)

Kurs for personell som jobber med fiberoptiske installasjoner omfattet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) autorisasjonsforskrift.

Les mer

EKOM - Kablingssystemer og bredbåndsnett (Klasserom)

Kurs for personell som jobber med elektroniske kommunikasjonsnett omfattet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) autorisasjonsforskrift.

Les mer

EMC grunnleggende (Klasserom)

Grunnleggende kurs om støykilder, jording og regelverk for elektrikere, automatikere, prosjekt- og driftssingeniører.

Les mer

Jording offshore (Klasserom)

Jording av elektriske installasjoner offshore.

Les mer
dev