Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Kondensator egnet til filter

Kondensator egnet til filter

joaov
joaov

Gjelder 4-20mA logge sløyfer fra transmittere som logger uønsket støy på signalet (til tider), mistenker common mode i anlegget pga. ikke-lineære laster.
Hvilken kondensator egner seg som utjevningsforbindelse mellom «støykilden» som er jordpotensialet og Powersupply (0 V-siden). F.eks. er en C <10nF og V > 1500V tilfredsstillende, evt. spesiell type?

Re: Kondensator egnet til filter

Rune Øverland
Forumleder

Hei joaov,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for målesikkerhet.

Før vi velger kondensator, er det er par ting vi må tenke igjennom.

Støy og kondensator

Dersom kabelen er lagt i et klassifisert eksplosjonsfarlig område (Ex-sone), er det begrensninger på hvor mye kapasitans vi kan legge til kabelkretsen. Dette er spesifisert i standarden IEC 60079 (NEK 420). For høy kapasitans kan representere en tennkilde dersom denne energien utlades brått (potensiell gnist).

Dersom det elektriske anlegget er samsvarserklært med denne standarden, er det et krav at den samlede kapasitansen for kabelen inklusive kondensator ikke skal overstige 10 nanofarad.

IEC 60079-14 og kondensator

I slike kretser er typisk maksimal kondensatorverdi 1 nF.

Det er ellers mange ulike typer å velge mellom, så jeg har ingen preferanse. Og, spenningen ....? Ja, enig at V < 1500 volt synes OK.

 

Frekvensområde

Her er en idealisert fremstilling av støy-dreneringsevnen til en kondensator. Så lenge frekvensen er lav nok, er kondensatoren høy-ohmig. Når frekvensen er høy, er kondensatoren lav-ohmig og drenerer støyen til jord. 

Dersom vi setter C = 1 nF, skjer 'knekk'-frekvensen ved typisk 150 MHz. 

Så, dersom du har utfordringer med lav-frekvent støy i ditt anlegg, er det ikke sikkert at en kondensator-løsning vil fungere i praksis.

Støy-drenering

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Digital sikkerhet (E-læring)

I vår digitale hverdag er det viktig at alle har bevisst bruk av internett, pc og mobiltelefon. Lær om hvordan du sikrer deg mot svindel og tap av sensitiv informasjon.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

EKOM - Fiberoptiske installasjoner (Klasserom)

Kurs for personell som jobber med fiberoptiske installasjoner omfattet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) autorisasjonsforskrift.

Les mer

EKOM - Kablingssystemer og bredbåndsnett (Klasserom)

Kurs for personell som jobber med elektroniske kommunikasjonsnett omfattet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) autorisasjonsforskrift.

Les mer

EMC grunnleggende (Klasserom)

Grunnleggende kurs om støykilder, jording og regelverk for elektrikere, automatikere, prosjekt- og driftssingeniører.

Les mer

Jording offshore (Klasserom)

Jording av elektriske installasjoner offshore.

Les mer
dev