Eidsiva vannkraft - Adgang til elektriske anlegg med førstehjelp

Teknisk informasjon

Kursnavn : Eidsiva vannkraft - Adgang til elektriske anlegg med førstehjelp
Kursmanual : Nei
Type : E-læring
Varighet : 1 timer
Språk: Norsk
Leverandør: Trainor
Systemkrav

Dette kurset kan kjøres på datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. For håndholdte enheter anbefaler vi at du befinner deg på et trådløst nettverk. Det stilles ikke krav til flash for å ta dette kurset.

Anbefalt hastighet på linjen er minimum 1.5 Mbps. Dersom du opplever problemer med kurskjøring, anbefaler vi at du forsøker nettleseren Google Chrome.
Betingelser

Mva kommer i tillegg. Se alminnelige betingelser for e-læringskurs.

Målsetning

Øke sikkerheten for ansatte som har adgang til elektriske anlegg, slik at du ikke utsetter deg selv eller andre for fare ved opphold i lav- og høyspenningsanlegg.

Målgruppe

Personer som har nøkkel og selvstendig adgang til områder med elektriske farer for å utføre visuell inspeksjon eller annet arbeid innenfor låste elektriske anlegg.

Eksempelvis teleansatte, brøytemannskap, måleravlesningspersonell, rengjøringspersonell eller annet vedlikeholdspersonell. Kurset er også aktuelt for personale som utfører gressklipping, maling, snekring og annet bygningsmessig vedlikehold inne på avlåste lav- og høyspenningsområder. Kurset er også egnet for elektroingeniører og annet personell som skal ha adgang til begrenset område med elektriske farer.

Kurset inneholder disse emnene

Adgang til elektriske anlegg

  • Faremomenter i høyspenningsanlegg
  • Faremomenter i lavspenningsanlegg
  • Ansvar og planlegging
  • Opptreden i lav- og høyspenningsanlegg
  • Adgang til lav- og høyspenningsanlegg
  • Dokumentasjon, sikkerhetskort
  • Beredskap
  • Teoretisk førstehjelp, strømskader

I tillegg til kurset må det gjennomføres en praktisk opplæring i de aktuelle anleggene.

Du får nødvendig teoretisk opplæring til å kunne utføre førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm. For at du skal være kompetent til å yte førstehjelp ved strømulykker, må du i tillegg til denne teoretiske gjennomgangen få øvelse i HLR (munn-til-munn og hjertekompresjon).

Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig teoretisk opplæring i førstehjelp ved strømulykker, med unntak av hjerte-lunge-redning (HLR). Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.